Lưu ý khi ký hợp đồng thi công

Sau khi chọn được công ty xây dựng nhà ở uy tín và có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng thì bên thuê thi công nhà ở (nhà phố,biệt thự hay công ty và trường học) có thể xem xét “thật kĩ” hợp đồng xây dựng nhà ở. Điều đó giúp bên chủ đầu tư hiểu rõ công trình xây dựng nhà ở mà còn hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trinh thi công.

Lưu ý : Bên thuê thi công nhà ở gọi tắt là bên A, bên nhận thi công nhà ở gọi tắt là bên B.

Điều 1:Hiểu Rõ về Đơn giá, Tiến độ thi công, Trị giá hợp đồng.

-Đơn giá xây dựng là bao nhiêu tiền /m2(đối với sàn chính hay phụ tầm 640.000đ/m2)

-Tiến độ thi công bắt đầu từ ngày bao nhiêu? Ngày hoàn tất và mức phát bao nhiêu % giá trị hợp đồng nếu như chậm tiến độ thi công.

-Trị giá hợp đồng là bao nhiêu nếu tính theo giá thi công hoàn thiện?

Điều 2:Chú ý kĩ trách nhiệm của các bên:

-Bên A:

+Cung cấp bản vẽ kĩ thuật công trình,vật tư đảm bảo số lượng ,chất lượng và tạm ứng thanh toán kịp thời

+Đình chỉ thi công nếu thấy không đảm bảo yêu cầu kĩ thuật,an toàn lao động hoặc phí vật tư.

-Bên B:

+Luôn đảm bảo đủ thợ để thi công trong ngày.

+Thi công theo thiết kế ,yêu cầu của bên B

+Lập tiến độ thi công,chế độ an toàn cho kĩ thuật.

+Chịu trách nhiệm bảo hành công trình bao nhiêu tháng sau khi bên A đưa vào nghiệm thu?

+Số tiền bảo hành công trình là bao nhiêu % tổng giá trị thanh toán?

Điều 3:Thanh toán

Các đợt thanh toán dựa vào khối lượng công việc hoàn thành và được nghiệm thu:

+ Ứng theo tiến độ

+ Ứng theo khối lượng công việc;

+ Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng bên A được thanh toán số tiền còn lại sau khi đã trừ các khoản đã thanh toán, tạm ứng và tiền bảo hành công trình.

Điều 4: Cam kết

– Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng công trình;

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy bên B không đảm bảo về năng lực tổ chức và trình độ tay nghề kỹ thuật như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng.Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán 70% theo khối lượng đã được nghiệm thu. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng;

– Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành;

Trên đây là 4 điểm quan trọng cần chú ý trong hợp đồng xây dựng nhà ở. Hi vọng bài viết trên giúp ích bạn nhiều trong quá trình xây dựng nhà.

Theo VieHome